Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri hakların konusunu, ekonomik değer taşıyan fikir ve sanat eseri ürünleridir. Bu tip eserler, mali yönleri dolayısıyla eser sahibinin mal varlığında yer alırlar. Ancak, fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakların, mali yönleri kadar, hatta bazen daha da geniş ölçüde eser sahibinin kişilik haklarını ilgilendiren manevi yönleri de bulunmaktadır.

Fikri ve  Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürünleri, yöntemleri (usulleri), dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vs..’ ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki hakları olarak tanımlamak da  gerekir.

*Eser Sahibinin Hakları
*Patent
*Bağlantılı Haklar
*Faydalı Model
*Marka
*Endüstriyel Tasarım
*Coğrafi İşaretler

Telif hakları, eserin meydana getirildiği anda kendiliğinden doğmakta ve buna ilişkin koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır