İş Hukuku

İş hukuku; bir iş sözleşmesi kapsamında ve ücret geliri karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışan işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.

İşe iade davaları, işçi ve işveren alacakları, ihbar ve kıdem tazminatı davaları, fesih, istifa, mobbing (işyerinde psikolojik baskı, ayrımcılık, vs..) sebebiyle oluşan hak kayıpları ve tazminat talepleri, hizmet tespiti davaları, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, insan kaynakları birimlerine danışmanlık bu kapsamda verilen hizmetlerdir.