hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Hizmetlerimiz

İş Hukukundan kaynaklanan davalar kapsamında;

işe iade davası, işçilik alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, yıllık izin alacağı gibi alacaklar konusunda açılacak davalar tarafımızca sunulan hizmetler arasındadır.

İşçi-işveren arasındaki iş ilişkisinden ötürü çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi için gerek arabuluculuk aşaması gerekse mahkeme aşamasında yanınızdayız.

iŞ VE sosyal güvenlik hukuku