Miras Hukuku

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tutumları ve  ölüm halinde gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağını , borçların nasıl hangi sırayla ödeneğini inceleyen özel hukuk dalıdır.

Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Başarı Oranı
100%

Miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarında ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamaktayız.

Miras Hukuku