Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları:

Gayrimenkul alım-satım aşamalarında ve inşaat yapımında ortaya çıkacak durumlarda uyuşmazlığın daha ortaya çıkmadan engellenmesi adına danışmanlık hizmeti, uyuşmazlık söz konusu olduğunda hukuki yardım sağlamaktayız. ayrimenkul alım-satım aşamalarınızda ve inşaat yapımında ortaya çıkacak durumlarda uyuşmazlığın daha ortaya çıkmadan engellenmesi adına danışmanlık hizmeti ve uyuşmazlık söz konusu olduğunda hukuki yardım sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku  ile ilgili bazı dava türleri; İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptali ve Tescil Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar, Kamulaştırma Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Ecrimisil Davaları.

  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi
  • Tapu- Sicil Kadastro Müdürlüklerindeki İşlemlerin Takibi
  • Ön Alım Davaları,
  • İpotek Tesis İşlemleri ve İpoteğin Kaldırılması,
  • Kira Sözleşmeleri, Arsa Sözleşmeleri
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar,
  • Kamulaştırma Davaları.