İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları:

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafla ve çözüm yolları
 • İhale Davaları
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
 • Vergi suç ve cezaları
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşmayla çözüm
 • Vergi İnceleme raporları Hukuki Danışmanlık.