İş Hukuku

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku kaynaklı davalar kapsamında;

işe iade davası, işçilik alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, yıllık izin alacağı gibi alacaklar konusunda açılacak davalar tarafımızca sunulan hizmetler arasındadır.

  • İş Sözleşmelerinin Feshi ve İşten Çıkarılma Durumlarında Dava Açılması,
  • Arabuluculuk Süreci , İşe İade Sürecinin Yürütülmesi ,
  • İşçilik Alacaklarına İlişkin Olarak Dava Açılması veya Açılan Davanın Takibi
  • İşçilik alacakları olan kıdem tazminatı
  • Bireysel veya Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi
  • Ulusal Bayram ve genel tatil alacağı
  • Yıllık İzin Alacağı,
  • İhbar Tazminatı,
  • Asgari Geçim indirim Alacağı.