Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

İşletmelerin yaptığı hatalar ya da bireylerin sahip oldukları haklardan haberdar olmaması, bu alandaki hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sorunları en aza indirgemek ve insanlara sahip oldukları hakları tanıtabilmek, anlatabilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek adına sigorta hukukuna her zaman için ihtiyacımız olacaktır.

Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli başvuruların yapılması ve dava takibinde müvekkillere her türlü hukuki hizmeti sunmaktır.

Hukuki Konularda Hizmetlerimiz

Değer Kaybı Tazminatı

Kaza sonrası araçta oluşan değer kaybı ödenirken Sigorta Şirketlerince aracın gerçek değer kaybının çok altında bir tazminat ödenmektedirler. Bu durumda sizin adınıza yasal yollara başvurup aracınızın uğradığı gerçek değer kaybı tazminatını almaktayız.

Kaza neticesinde araç hakkında pert işlemi yapıldığında Sigortaya başvuru halinde eksik ödeme yapılırsa ödenen pert tazminatı ile aracın kaza tarihindeki rayiç değeri arasındaki farkı dava yoluyla tahsil etmekteyiz

Pert Farkı Tazminatı

Hasar Farkı Tazminatı

Kaza sonucunda hasar gören aracın onarımda kullanılan parçaları orijinal parça değilse, orijinal parça ile orijinal olmayan parça arasındaki fiyat farkını ve eksik ödenen işçilik ücretini hukuki yollarla tahsil edebilmekteyiz.

Trafik kazası sonucunda gerçekleşen hasar tazminatını ödemekle yükümlü olan Sigorta Şirketi belirli sebepler ileri sürerek Hasar Ödemesi Talebini reddetmektedir. Sigortanın reddetme sebebi doğru değil ise hasar tazminatının ödenmesi için hukuki yollara başvurarak hasar tazminatını almaktayız.

Kasko Hasar Red Dosyaları

Kusur İtirazı

Trafik kazası sonrasında, tarafların kusur durumu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından tespit edilir. Kusur durumunun hatalı belirlenmesi halinde yasal yollara başvurarak kusur durumunun düzeltilmesini sağlamaktayız.