Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları:

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tutumları ve  ölüm halinde gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağını, borçların nasıl hangi sırayla ödeneğini inceleyen özel hukuk dalıdır.

Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Orhan Doğan Hukuk Bürosu

İletişim: https://orhandogan.av.tr/iletisim/

  • Vasiyetnamenin İsteklerinize Uygun Şekilde Hazırlanması
  • Miras Paylaşımına İlişkin Sözleşme Hazırlanması
  • Mirasçılık Belgesi Oluşturulması İçin Dava Açılması
  • Mirastan Mal Kaçırma Davası Açılması
  • Vasiyetnamenin İptaline İlişkin Dava Açılması,
  • Mirasçılık Belgesi İptaline İlişkin Dava Açılması ve İptali
  • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları.