İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları:

İcra davaları ve icra iflas hukuku kapsamında; alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi ile icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi ve hukuki sürecin yürütülmesi konusunda deneyimli icra departmanı ile hizmet veriyoruz.

  • İcra Takibi Başlatmak,
  • İstirdat Davaları,
  • İhtiyati Haciz Kararları
  • İstihkak Davaları,
  • İpotek ve rehin Davaları,
  • Kiralanan yerleri alacak Takipleri – Tahliye Davaları.

Her türlü icra davaları kapsamında hizmet almak istiyorsanız Doğan Hukuk Bürosu olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.